LACAN

ZIZEK

FREUD
Psychoanaliza

Gabinet
tlo
Jaki jest dowód na to, że możliwe wnioski praktyczne wynikające z pojęcia tworzą pełne znaczenie tego pojęcia? Argumentem, na którym oparłem maksymę (…) było to, że przekonanie polega głównie na świadomej gotowości do przyjęcia formuły, w którą się wierzy, za dyrektywę działania. I dalej:
Maksyma pragmatyczna mówi, że koncepcja mająca znaczenie logiczne nie różni się od innej koncepcji, jeśli nie ma odmiennego od niej wpływu na praktyczne działanie.
                   
Peirce, C.S. (1903/1997). Wykłady o pragmatyzmie. W:      
                            H. Buczyńska-Garewicz (red.), C.S. Peirce. Wybór pism
                            semiotycznych ( ss.46-47). Warszawa: PTS.

Codzienne działanie analizanta jest weryfikacją prawdy działania psychoanalitycznego. Logiczna (nie)spójność teorii nie służy jako podstawa weryfikacyjna skuteczności metody. Na koniec analizy analizant bierze odpowiedzialność za to, co robi, nie jest już związany w tym względzie z Innym. Realizuje swoje popędy nie zważając na pragnienie Innego.


                              <- strona 2/2